Đảm bảo tương lai tươi sáng

Sunstone Trust Company, được cấp phép đầy đủ và được quản lý tại Tiểu Bang California, được thành lập để bảo vệ tài sản và phục vụ lợi ích của các gia đình và cá nhân đã nhập cư vào Hoa Kỳ hoặc các gia đình và cá nhân mong muốn nhập cư vào Hoa Kỳ. Bởi vì chúng tôi hiểu ngôn ngữ và văn hóa của bạn, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ cá nhân hóa tốt nhất để bạn có thể có tương lai tươi sáng cho gia đình mình.

Bạn có thể mong muốn được sống hoặc gửi con mình đến trường học ở California hoặc nhiều nơi trên khắp nước Mỹ có chất lượng sống lành mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi chào đón bạn và gia đình bạn đến đây và chúng tôi mong muốn giúp bạn hiện thực hóa ước mơ của mình.

Bảo vệ tài sản của bạn.
Giáo dục và chu cấp cho con cái bạn.

Bạn đã làm việc chăm chỉ để đạt được thành công trong sự nghiệp, kinh doanh và các khoản đầu tư của mình. Bây giờ đã đến lúc bảo vệ của cải của bạn và để lại tài sản cho con cháu.

Nhiều khách hàng của chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng một phần tài sản của họ được bảo vệ an toàn tại Hoa Kỳ. Bạn có thể tin tưởng chúng tôi vì chúng tôi là một công ty ủy thác được quản lý và kiểm tra bởi Cục Bảo Vệ và Đổi Mới Tài Chính California, hoạt động như một người được ủy thác và bảo vệ thực sự cho của cải của bạn tại Hoa Kỳ. Bạn chỉ nên hợp tác với các công ty ủy thác được cấp phép vì những người hoặc công ty đang cung cấp dịch vụ của một công ty ủy thác mà không có giấy phép tức là đang hoạt động bất hợp pháp và có thể gây rủi ro cho tài sản của bạn.

Chúng tôi có thể giúp bạn mang lại các cơ hội giáo dục cho con cháu bạn. Các chuyên gia của chúng tôi phối hợp với các tổ chức giáo dục và sinh viên để đảm bảo rằng của cải được bảo vệ và sử dụng cho các mục đích giáo dục phù hợp.

Chúng tôi nói
ngôn ngữ của bạn.

Các cán bộ ủy thác của chúng tôi thông thạo bốn ngôn ngữ để đảm bảo rằng chúng tôi thực sự hiểu bạn, gia đình bạn và mục tiêu của bạn.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp & đảm bảo quan tâm, tương tác chặt chẽ với khách hàng

Chúng tôi dành thời gian để hiểu gia đình bạn, mục tiêu và những hướng dẫn của bạn. Sau đó, các chuyên gia của chúng tôi đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn của bạn.

“Chúng tôi tự hào đã tìm thấy một đối tác mà chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, người hiểu rõ sở thích của chúng tôi và tuyệt đối tôn trọng văn hóa gia đình chúng tôi.”