Bảo đảm tương lai tốt đẹp

Sunstone Trust Company được cấp phép hoạt động tại Bang California, mục đích của công ty là bảo vệ tài sản và phục vụ lợi ích của các gia đình và cá nhân đã nhập cư hoặc mong muốn nhập cư vào Hoa Kỳ. Chúng tôi thông thạo ngôn ngữ và hiểu văn hóa của người Việt, chúng tôi cung cấp dịch vụ cá nhân tốt nhất để bảo đảm rằng bạn và gia đình mình có tương lai tốt đẹp.

Bạn có thể định cư hoặc gửi con mình đến trường học ở trường bang California, hoặc các nơi trên nước Mỹ nơi có chất lượng giáo dục tốt và môi trường sống lành mạnh. Chúng tôi chào đón bạn và gia đình bạn và mong muốn giúp bạn hiện thực ước mơ của mình.

Bảo vệ tài sản của bạn.
Giáo dục và chu cấp cho con cái bạn.

Bạn đã làm việc chăm chỉ để đạt được thành công trong sự nghiệp, kinh doanh và từ các khoản đầu tư của mình. Đã đến lúc bạn phải bảo vệ của cải của mình và để tài sản lại cho con cháu.

Nhiều khách hàng của chúng tôi muốn chắc chắn một phần tài sản của họ được bảo đảm an toàn tại Hoa Kỳ. Bạn có thể tin tưởng chúng tôi vì chúng tôi là một công ty Ủy thác được quản lý và kiểm soát bởi Cục Bảo Vệ và Đổi Mới Tài Chính bang California, hoạt động như một người được ủy thác và bảo vệ thực sự tài sản của bạn tại Hoa Kỳ. Bạn chỉ nên hợp tác với các công ty ủy thác được cấp phép vì những người hoặc công ty cung cấp dịch vụ ủy thác mà không có giấy phép tức là đang hoạt động bất hợp pháp và có thể gây rủi ro cho tài sản của bạn.

Chúng tôi có thể giúp mang lại cơ hội giáo dục cho con cái bạn. Các chuyên gia của chúng tôi phối hợp với các tổ chức trường và sinh viên để bảo đảm rằng tài sản được bảo vệ và sử dụng cho các mục đích giáo dục phù hợp.

Chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn.

Các chuyên viên ủy thác của chúng tôi thông thạo bốn ngôn ngữ để bảo đảm rằng chúng tôi thực sự hiểu bạn, gia đình bạn và mục tiêu của bạn.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp & bảo đảm quan tâm, tương tác chặt chẽ với khách hàng

Chúng tôi dành thời gian để hiểu gia đình bạn, mục tiêu và yêu cầu của bạn. Sau đó, các chuyên gia của chúng tôi bảo đảm tuân thủ các yêu cầu này.

“Hoa Kỳ có nhiều người nhập cư hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Ngày nay, hơn 40 triệu người sống ở Hoa Kỳ được sinh ra ở một quốc gia khác…
6% là từ Trung Quốc.”