Candice Lam

Candice
Lam

Thành viên HĐQT

Candice Lam
Thành viên HĐQT

Candice đã có hơn mười năm kinh nghiệm và kỹ năng ngôn ngữ tốt để phục vụ khách hàng của chúng tôi trong cộng đồng quốc tế mới nổi về người có tài sản lớn. Cô cam kết xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp và cá nhân với các khách hàng ủy thác trong tất cả các khía cạnh của dịch vụ ủy thác, kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư.

Candice nhận bằng Cử nhân của University of Southern California vào năm 2012 và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của DeVry University vào năm 2016. Cô nói thông thạo tiếng Phổ Thông và Quảng Đông và bản thân cô là một ví dụ về thành công của người nhập cư.

Thông điệp từ Ban lãnh đạo.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm rằng bạn có thể tin tưởng và dựa vào chúng tôi để có chất lượng dịch vụ cao nhất. Chúng tôi cam kết trở thành công ty hàng đầu thực sự trong ngành thông qua cung cấp tổ hợp độc quyền các dịch vụ: ủy thác, ngôn ngữ và dịch vụ khách hàng vô song cho khách hàng của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Á và nhiều khu vực khác.

Chúng tôi rất vinh dự khi được trao đổi riêng với bạn về mục tiêu của gia đình bạn và cách chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào để thảo luận về chiến lược của bạn để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bảo đảm di sản của bạn được bảo vệ bởi người được ủy thác được cấp phép.

Trở về Trang Nhóm