Nathan Jia

Nathan
Jia

Nhân viên quản lý tài sản tín thác

Nathan Jia
Nhân viên quản lý tài sản tín thác

Trước khi gia nhập Công ty Tín thác Sunstone với vai trò là Nhân viên quản lý tài sản tín thác của chúng tôi, Nathan từng giữ vai trò ở vị trí quản lý của Sunstone Management Inc. và lãnh đạo một nhóm cố vấn đầu tư có tay nghề cao cung cấp các dịch vụ tài chính cho các cá nhân có giá trị ròng cao cũng như các khách hàng trong tổ chức.

Trong nhiệm kỳ của mình tại Sunstone Management, anh đã đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển và quản lý các quỹ cổ phần tư nhân thành công bao gồm quỹ thu nhập cố định, quỹ tăng trưởng vốn cổ phần và các quỹ đầu tư mạo hiểm khác nhau. Sự lãnh đạo và quản lý của Nathan chịu trách nhiệm cho sự phát triển mạnh mẽ của Tài sản đang được Quản lý.

Anh lấy Bằng Cử nhân Khoa học tại Đại học California, Riverside. Bằng cách sử dụng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và kỹ năng ngôn ngữ, Nathan cam kết phục vụ khách hàng của chúng tôi và giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Anh thông thạo tiếng Quan Thoại và tiếng Anh.

Thông điệp từ Ban lãnh đạo.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm rằng bạn có thể tin tưởng và dựa vào chúng tôi để có chất lượng dịch vụ cao nhất. Chúng tôi cam kết trở thành công ty hàng đầu thực sự trong ngành thông qua cung cấp tổ hợp độc quyền các dịch vụ: ủy thác, ngôn ngữ và dịch vụ khách hàng vô song cho khách hàng của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Á và nhiều khu vực khác.

Chúng tôi rất vinh dự khi được trao đổi riêng với bạn về mục tiêu của gia đình bạn và cách chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào để thảo luận về chiến lược của bạn để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bảo đảm di sản của bạn được bảo vệ bởi người được ủy thác được cấp phép.

Trở về Trang Nhóm